Hvorfor skal man skrive rapporter?
 • For at vise, at man har været hos kunden
 • For at lønafdelingen kan se, hvad man har gjort
 • Information, som kan være værdifuldt ved næste besøg
Må du efterlade affaldet fra dagens arbejde hos kunden?
 • Ja, det gør man
 • Ved ikke
 • Nej, det skal med hjem
Ved hvilken udetemperatur skal du begynde at pakke de tropiske planter ind, som du har med i bilen?
 • 5 grader
 • 10 grader
 • 15 grader

Mål

Du kan udføre periodevis pleje og pasning af varierende indendørsbeplantning, omfattende bl.a. potning, beskæring, opbinding, vanding og gødskning mv. på en for alle parter effektiv og tilfredsstillende måde. 

Indhold

Du får et overblik over, hvordan du kan planlægge dagens gang og dagens opgaver, herunder en tjekliste til det samt tjekliste til indhold i service-vogn.

17. Kvalitetssikring og planlægning af arbejdet


'Den gode oplevelse' af planteservice-firmaets arbejde er en kombination af kundeservice-oplevelsen og planteservice-delen. Hvis vi vil sikre en god kvalitet, altså at indfri kundens forventninger, er det vigtigt at være på forkant med det meste og sikre at alle medarbejdere er bekendte med og indforstået med de spilleregler man har sat sig for. Men hvordan kommer man dertil? 
 
Vores private hverdag rummer en del rutiner, som gør det lettere at få gjort det som skal gøres. For de fleste af os begynder rutinerne, når vi vågner og slutter først når vi sover igen om aftenen. Rutiner kan virke kedelige, men de hindrer os i at få unødig stress og vi kan spare kræfterne til andre ting.
Sørg derfor også for, at din arbejdsdag har en form for rutine. Den kan skabes ved hjælp af tjeklister.
Når man overvejer indhold i tjeklister, kommer man automatisk til at tænke hele vejen rundt indenfor det konkrete emne. Og det er i bund og grund også det god kvalitet handler om, nemlig at have nedskrevet hensigtsmæssige mål eller arbejdsrutiner, som man kan tjekke op på.
 
Som angivet i afsnit 14 om beskæring, kan man altid spørge sig selv, om beplantningen 'ser godt ud'. Men helhedsindtrykket bør alligevel understøttes af nogle konkrete forhold, der skal overholdes. I Brancheforeningen for indendørsbeplantnings 'Normer for indendørs beplantning', kan man se de krav, der officielt stilles til beplantningen. Disse normer kan udbygges i de enkelte planteservicevirksomheder, hvor man har sine mere konkrete ”regler” for, hvordan planter skal se ud og passes, og hvordan vi håndterer kommunikation med vore kunder.
 

 
Lever beplantningen på billedet her op til kundens forventninger og vore egne meninger om, hvad der er indendørs beplantnings branchens krav. 

I det følgende er der detaljerede tjeklister for henholdsvis indretning med planter og kummer, planlægning af arbejdsdagen og remedier i servicebilen. Det er muligt, at der i din virksomhed findes andre lister og rutiner som kolliderer med disse, så kan du med fordel diskutere indholdet med din serviceleder.

Tjekliste ved indretning med kummer og planter 
Ved indretnings- og beplantningsforslag kan følgende anvisninger være gode at følge:
 
Placering: Bese opgave og omgivelser og tag hensyn til:

 • Kundens ønsker
 • Stil i ”huset”
 • Kunst/malerier i rummet
 • Vurdering af klimaforhold, herunder varme, varmeforsyning, kulde, træk, ventilation, klimaanlæg, luftfugtighed
 • Lysmængde sommer og vinter, solens stråler gennem huset med evt. refleksion fra gulve og vægge, refleksion fra bygninger udenfor, årets gang med gardiner/markiser/persienner, (påkørsel i weekend/ferier?), naturligt lys og kunstlys i lokalet i løbet af dagen
 • Toning af vinduer evt. om det er rødt eller blåt
 • Rummets størrelse og anvendelse/belastning (kan give mere eller mindre støv)
 • Gulvets beskaffenhed (nemt ved at blive ridset, få pletter m.m.)
 • Mulighed for transport af planter, når de skal ind i huset
 • Vandingsmuligheder
 • Trafik (formel og uformel), hvor meget ”fylder” trafikken
 
Kummer:
 • Kundens ønsker
 • Bede/kumme bredde, længde højde = kummevolumen
 • Afløb/dræn, vanding/vandingsanlæg
 • Gulvkummer, vindueskummer
 • Kummevalg i forhold til omgivelser og plantetype
 
Planter:
 • Kundens ønsker
 • Lyskrav og øvrige krav til klimaet samt klimakrav sommer/vinter 
 • Vandtolerance
 • Vedligeholdelsesbehov herunder beskæring
 • Pris
 • Udseende herunder: Plantefarve, -mønster, blomster/frugter, træ, busk opstammet (flettet/skruet), benvare, stammevare, opbunden på stok/bøjle/pyramide/ espalier, ampel, højde, bredde,
 • For- og bagside på planter, kan de vendes
 • Evne til akklimatisering

 
Når planteservice virksomheder får en vis størrelse er det oftest kotyme, at man specialiserer opgaverne og lader sælgere stå for valg af planter og kummer i samråd med kunderne. Mange sælgere tager desværre nogle beslutninger som kan gøre det vanskeligt for servicegartneren at være den, der skal sikre plantens prydværdi eller endda holde planten i live. Det samme gælder ofte når arkitekter laver planteforslag. Ofte har det slet ikke plantekendskab eller tager højde for mange af de forhold som er nævnt i tjeklisten.

Planlægning af arbejdsdagen
Her ser du en tjekliste som bør blive til en samling af rutiner i din arbejdsdag:

1. Begynd dagen med dig selv: Har du det rigtige tøj på? Er det helt og rent? Har du et eventuelt identitetskort med?
2. Tjek listen over hvilke kunder du skal besøge i løbet af dagen, hvis du ikke allerede har gjort det dagen før.
3. Tjek for hver kunde hvad du skal have med dig, fx adgangsnøgle/ -kort.

a) Har du lovet kunden noget, enten ved forrige besøg eller ved en telefonsamtale? Ved du hvad du skal svare kunden og har du det, du skal have med?
b) Hvad skal du udføre hos kunden udover det, som skal gøres hos alle (Se punkt 8 nedenfor).
Det kan være
·Fylde vækstmedie på. Har du så meget med, som der er behov for?
·Fylde dækkemateriale på. Har du tilstrækkelig med af det rigtige materiale?
·Større beskæring som kræver dækning af gulvet, stige, topsaks, affaldsposer og afspærring.
·Ombytning af planter. Kræver dækning af gulv, voksemedium og ikke mindst PLANTEN.

4. Tag det frem, som du skal have med dig og læg det i bilen. Hvis det er koldt (betyder under 15 grader) skal planter pakkes ind med isolerende materiale og bilens varerum være opvarmet.

5. Tjek bilen.

a) Er den ren? At køre rundt i en beskidt firmabil er ikke god reklame.
b) Hvordan er brændstofbeholdningen?

6. Planlæg i hvilken rækkefølge du skal tage besøgene.Ved en god planlægning kan du spare tid, som er nødvendig ude hos kunderne.Tænk på, at ensrettede gader kan betyde, at det du tror, kan være det næste besøg, faktisk ligger længere væk end en anden kunde.

a) Nogle steder er det umuligt køre uden at havne i en kø.
b) Ved du hvor du skal parkere? Før du kører skal du vide, hvor du har størst mulighed for at parkere bilen - uden at behøve at gå flere kilometer til kunden.

7. På vej til kunden: Tænk på trafikken, miljøet og at du kører i en firmabil.
Tænk på hvordan du vil møde kunden. Selvom du ikke kan lide kunden er det særlig vigtigt, at du tager et smil frem, tænk på nogle venlige fraser, hør om kunden har nogen bemærkninger. Derefter gør du en indsats for at gøre et godt job. Det er rigtig vigtigt også at være imødekommende hos vanskelige kunder.

8. Rutinearbejde er det som skal udføres hos alle kunder.
Mød alle med et ”Hej”. Se dem i øjnene med et smil. Vær ikke bange for at præsentere dig selv for nye mennesker på din vej, hvis der er anledning til det.

a) Hvis der findes en reception melder du din ankomst og dit ærinde, før du begynder dit arbejde. Ind imellem skal du ha et kort på dig indenfor området, nogle gange skal du skrive dig ind i en protokol eller det kræves at du har et specielt adgangskort med dig, som du skal vise frem. Hvis der er en kontaktperson sørger du for enten nu eller ved en senere anledning, at kontakte denne og gøre dit bedste for at denne person er tilfreds med dit arbejde og hvordan planterne ser ud. Lyt nøje til din kontaktperson. Hav styr på, hvor der kan tappes vand.
b) Nu er det på tide at samle dit udstyr sammen, uanset om det er på en vandvogn, i en kurv eller i en rygsæk. Arbejdet bliver mest effektivt når du har det værktøj med, som du ofte bruger. Det betyder, at sakse, telefon, penne, notesbog og knive bør have en plads enten i eller på arbejdstøjet. De må ikke hindre arbejdet eller udgøre en risiko for at rive ting og sager ned på din vej.
Det resterende - eller alt værktøjet - kan få en plads på vandvognen eller i en stiv kasse, der let kan bæres omkring. Det er helt afhængigt af hvordan man planlægger arbejdet. Antallet af plantebeholdere hos hver kunde, deres størrelse og placering kan gøre at forskellige virksomheder har forskellige løsninger på dette spørgsmål.
Det er vigtigt du ikke er til gene for virksomheden, og ikke stiller vandkander og andre remedier folk kan falde over.Hold øje med hvor mange kummer du har serviceret, så du kan være sikker på, at du har fundet dem alle.
Når du nærmer dig et en plante, skal din første tanke være ”Er den pæn?” Du må aldrig glemme, at du får din løn for at mennesker skal ha noget pænt at se på.
c) Otte rutineopgaver:
Første opgave er at tjekke om der er noget at beskære. Især om sommeren kan det blive til en del skud, der skal skæres af.
Anden opgave er aftørring af støv på kumme og blade og at fjerne gamle blade. Vurdér om planten behøver bladglans/-vask.
Tredje opgave er opretning af planten, evt. opbinding.
Fjerde opgave er at vende kummen en kvart omgang. (Hvis det kan lade sig gøre. Store kummer er som regel umulige at rykke på, noget som resulterer i ujævn grenopbygning og et mindre godt udseende). Hvis der er gulvskåner, skal kummen stå lige ovenpå.
Femte opgave. Mens du har udført de tre første arbejdsopgaver har du også set efter skader og skadedyr. Nu ser du ekstra nøje på bladfarven for at afgøre om det er på tide at tilføre gødning og om der er angreb af skadedyr. Hvis det er tilfældet, skal de bekæmpes med det samme.
Sjette opgave er vanding. I vækstsæsonen kan det være nødvendigt med ekstra kvælstof i form af kalksalpeter hvis bladene er blevet lysere end sædvanligt.
Syvende opgave. Nu er det på tide med evt. påfyldning af vækstmedie og dækkemateriale før der rengøres omkring krukken. Alt affald tager du med dig i bilen.
Ottende opgave. Den sidste arbejdsopgave er vigtig; stop op når du er to skridt fra planten, vend dig om og spørg dig selv endnu en gang om planten ser godt ud. Kommer du til den konklusion, at det mangler noget, skal du finde ud af hvad det er. Det kan måske forlænge plantens liv eller lette arbejdet senere.

10. Når du er kommet tilbage fra dagens runde skal affaldet sorteres og kastes i de rigtige containere. Værktøj, som har vært brugt specielt denne dag, skal renses og sættes på plads. Bilen skal renses for papir og affald, som kan have samlet sig i løbet af dagen. Måske er det på tide med en vask og støvsugning af bilen samt at fylde tanken op. Derefter skal bilen parkeres og låses.

11. Nu til det meget vigtige, men også vanskelige: Skrivning af rapport. De fleste plantebeholdere står fint - må man håbe, men du har lagt mærke til forskellige ting i løbet af dagen, som skal afrapporteres. Det bedste resultat opnås, hvis du afslutter et kundebesøg med at udfylde rapporten. Venter du til slutningen af dagen, har du glemt en hel del. Tænk altid på, at det måske ikke bliver dig, som besøger disse planter næste gang. Udfyld rapporten og få meldt tilbage til servicelederen, hvad du har brug for, som du skal have med næste gang du skal på servicebesøg. 

Tjekliste over indhold i service-vognen
Servicevognen er det mobile værksted, lager og kontor. Det er vigtigt at den er indrettet, så materialerne har faste pladser og det hele ikke vælter rundt under kørsel. Her er en liste over indhold i service-vognen, tilføj selv, hvis du har mere, der skal med:

Basisudstyr:
 • vandkander (evt. 2 størrelser)
 • fejeblad, lille kost, kost
 • Plastic til afdækning og affaldssække
 • spande/kurve
 • saks(e) og middel til desinfektion
 • dyrkningsmedie, dækkemateriale
 • Fugtighedsmåler/bambuspind
 • bladvask/bladglans/vandforstøver
 • klude / papirservietter / handsker
 • midler mod skadedyr / målebæger /lup/handsker
 • gødning
 • servicerapporter/app til registrering
 • lommebog/telefon til små-notater
 • Planter store og små/ ekstra kummer
Ekstraudstyr:
 • Vandingsvogn
 • ekstra vandingsrør (hydroflor) og fibervæge
 • målebånd, tommestok
 • Plastpaletter – dækplader – gulvskånere - dupper
 • sprøjte til plantevask, vandslange med lynkombling, vandhaneforlænger
 • håndskovl
 • indlæg til kummer / bassinfolie/indsatser
 • pH-sticks – ledetalsmeter 
 • stige
 • stangsaks, elektrisk klipper
Hjælpemidler:
 • trækvogn til vandkander m.v., "rullemarie"
 • ramper / dørstopper
 • gummistropper, blæksprutteelastikker
 • sækkevogn
 • små håndstøvsugere / sugepumpe ved eks. udvaskning/vandstøvsuger
 • rengøringsmidler
 • ekstra tøj 
 • kort/gps
 • Arbejdsbord i bil
 • Bælte til sakse, notesblok m.v.


Alt det du skal have med dig, skal have sin faste plads i bilen. Intet må få flyde rundt på passagersædet eller på gulv og hylder. Det drejer sig om ryddelighed og orden, men også om sikkerhed. Ved en kraftig opbremsning eller en kollision kommer løse ting til at fungere som projektiler. Det kan forårsage store skader.

Forslag
Brug tjeklister til dagens gang og indhold i servicevogn morgen og aften indtil du føler, at du har fået rutiner indarbejdet. Så er det meget lettere for dig at gøre et godt job, som er værdig for en 'Godkendt Servicegartner'.