Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

 

Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer stiller krav til medlemmernes faglige kunnen og har nedenstående fælles standard for kvalitet.
 

Kvalitetspolitik:
 
  • At fremstå som kompetente og kvalitetsbevidste virksomheder, der altid leverer vare- og serviceydelser af den kvalitet, som kunderne er blevet lovet.
  • Hurtigst muligt at aftale med kunderne hvordan evt. fejl og mangler kan afhjælpes.
  • Virksomhedernes kunder har mulighed for at gå til BIB's ankenævn med evt. tvister.
  • At give kunderne mulighed for at tegne en servicekontrakt, der er omfattet BIB-plante-garanti.

Se Normer og Standarder for indendørs beplantning
 
BIB-plantegaranti:
 
  • For Planter leveret og serviceret af medlemmer af Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer ydes efter aftale følgende BIB-plantegaranti. Hvis planten dør, mister sin dekorative værdi eller angribes af plantesygdom, som ikke kan bekæmpes, ombyttes planten til en anden af tilsvarende værdi.
  • Garantien sikrer med andre ord kunden, at der altid er friske grønne planter, og at der ikke påløber uforudsete udgifter til anskaffelse af nye planter til erstatning for evt. udgåede planter. Garantien er dog beløbsmæssigt begrænset til fakturabeløbet for den udgåede eller syge plante.
  • Garantien forudsætter, at kunden ikke behandler planten forkert, herunder flytter den til lokaliteter med ringere lysforhold, vander den med ødelæggende væsker (kaffe m.v.), beskæ-rer den, udsætter den for høj eller lav temperatur, træk eller andre skadelige påvirkninger fra EDB-udstyr, varmekilder, affugtere eller lign. Samt at den servicerende virksomhed har ad-gang til lokalerne, hvor planterne befinder sig.
  • Plantegarantien vil ikke være gældende, hvis den manglende vækst skyldes forhold, der op-står uden den udførendes skyld, og over hvilke den udførende ikke er herre, f.eks. krig, u-sædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, look-out eller hærværk.
  • Uenighed om BIB-plantegarantien kan indbringes for BIB's ankenævn.