Artikel om planters krav til lys

Lyset er oftest den faktor der afgør hvor der kan stå planter indendørs. Det skyldes ikke mindst at de øvrige trivselsfaktorer som temperatur, luftfugtighed og luftens CO2, er nogenlunde konstante og for det meste svære at ændre. For at kunne placere og vælge planter til kontorer, stuer m.v. er det derfor vigtigt at kende de stedlige lysforhold. Når der er for lidt lys tærer planten på det oplagrede tørstof og overlever kun så længe der er lager. Placeres planter for mørkt må man forvente en begrænset levetid.

Se hele artiklen her: Artikel om planters krav til lys