Medarbejdertrivsel

Forskning har vist, at planter er med til at skabe et rart psykosocialt arbejdsmiljø. Planter gør det lettere for mennesker at være sammen. Ligesom man altid kan tale om vejret, så åbner en plante også for samtale mellem mennesker.
Udover det psykosociale afføder tilstedeværelsen af planter fald i sygefravær, større koncentrationsevne og at blodtrykket falder.

Læs mere her:  artikel om ny forskning
                            Planter gavner indeklima
                            Grønne planter