Velkommen!

Brancheforeningen for indendørs beplantning har som målsætning, at medlemmernes servicegartnere skal kvalificeres gennem nærværende kursusmateriale, men materialet er frit tilgængeligt for alle interesserede.
Det henvender sig til alle faglærte og ufaglærte anlægsgartnere og servicegartnere der har eller søger beskæftigelse inden for indendørsbeplantningsbranchen.

Materialet er grundlæggende udarbejdet af Finn Rehnström for den svenske Brancheforening for indendørsbeplantning. Materialet er videreudviklet og tilrettet af Mejeri- og jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) i samarbejde med Brancheforeningen for Indendørsbeplantning (BIB) i Danmark og Jordbrugets UddannelsesCenter Århus.

Materialet kan frit kopieres md angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: "Dette materiale er en bearbejdning af (titel, dato, udgivelsesår angives) udviklet for Undervisningsministeriet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) i samarbejde med Brancheforeningen for Indendørsbeplantning (BIB) og Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU).

Til bruger af kompendium
Materialets opbygning
Der er 17 afsnit som alle er vigtige i jobbet som servicegartner. Hvert afsnit indeholder et sammenhørende emne. Du kender sikkert allerede til en hel del af emnerne. Hvert emne begynder derfor med en beskrivelse af mål og oversigt over indhold. Hvis du er usikker på, om du ved nok om emnerne, kan du gå til emnet og tjekke dine forkundskaber.

Tjek dine forkundskaber
I begyndelsen af hvert afsnit, får du nogle spørgsmål om emnet, som du kan besvare. Du kan derefter tjekke dine svar. Svarer du rigtigt på alle spørgsmålene, har du sikkert de kundskaber som forventes af dig. Kun du, kan se resultaterne. Bliver resultatet dårligt, kan du blot bruge det som en anledning til at fortsætte med at fordybe dig i emnerne. Og så kan spørgsmålene bruges fremadrettet til at tjekke, hvad du har lært.  

Indhold
Hvert emne starter som regel med en kortere introduktion over det væsentlige i emnet, set fra en service-gartners side. Efterfølgende uddybes de forskellige discipliner således, at du får en grundigere teoretisk forståelse for emnerne.  

Udskrift på papir
Hvis du hellere vil have materialet på papir, er det muligt at udskrive en pdf-fil fra materialeplatformen.dk.
Gå ind på http://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/93091175 og find filen i øverste højre side, så kan den downloades og udskrives. 

Oplæsning
Det er muligt at få læst teksterne op. Det kan du få ved at installere et gratis program, der hedder 'adgang for alle'. Via dette link, kan du installere programmet og lytte til teksten efter de anvisninger programmet giver.

Browser
Materialet kan se meget forskelligt ud på skærmen afhængig af, hvilken browser du har. Google Chrome er én af de muligheder, hvor materialet ser ud efter hensigten.

© Undervisningsministeriet, 31. december, 2015