Hvad kan være det største problem som servicegartner?
  • At finde rundt
  • Kundekontakt
  • At finde planterne
Hvorfor har servicebilens udseende betydning?
  • Det har det heller ikke
  • Den kan give dårligt humør
  • Hvis bilen er rodet og beskidt kan det give et dårligt indtryk
Hvordan kan man sikre en bedre service på de virksomheder man tilser planter?
  • Ved selv at have vand med
  • Ved at have en kontaktperson
  • Ved at dele visitkort ud

Mål

Du skal kunne udføre kundebetjening i tilknytning til de indendørsbeplantninger, som forefindes hos den enkelte kunde. Desuden skal du kunne udarbejde forslag til farvesammensætning, formgivning og sammensætning af indendørsbeplantning, så beplantningen passer ind i et givet miljø. Endvidere skal du kunne vælge plantekummer og vandingssystemer som tilpasses stedet og planternes vækstbehov.

Indhold

Afsnittet indeholder gode råd til at sikre en god dialog samt karakteristik af en god service-gartner. Kundeservice handler også om, at være "klædt på" til at servicere i forhold til beplantningsforslag. Her er der en tjekliste til de forhold, man skal tage hensyn til, samt karakteristik i forhold til kummevalg.  Endelig er der forslag til kvalitetssikring, også en vigtig del til at bevare tilfredse kunder.

 

16. Kundeservice


Ifølge den nationale encyklopædi betyder service dels tiltag eller aktivitet som udføres i den hensigt at betjene kunder, dels kontrol og vedligeholdelse af fx maskiner. Som servicegartner er det begge dele. Du skal betjene kunden sådan at han bliver tilfreds (kundeservice), og du skal behandle planterne på en sådan måde, at de har det godt (planteservice).

Generelt mener branchen, at det svageste punkt hos de medarbejdere, der starter, er kontakten til kunderne.
Man bryder sig ikke om at ”trænge ind” og har svært ved at kapere de sure opstød, der kan komme. Derfor angives det også at være den hyppigste årsag til at folk forsvinder fra branchen, man kan ikke holde til det psykiske pres, det giver.
Folk har svært ved at tackle det ”professionelt” – at lade være med at tage det med sig hjem. Nogle firmaer holder temadage, hvor man prøver at håndtere emnet, ligeledes er ugentlige møder eller faste samtaler en del af måden at prøve at læsse af på hinanden eller give hinanden støtte. Jobbet indebærer, på den måde det oftest er organiseret, at man arbejder alene altid, og kun ser nogle af sine kolleger når man læsser planter eller er på lager/kontor i øvrigt.

Uanset om beplantningsfirmaet bruger denne metode eller ej, er det allerbedst at have en fast kontaktperson på de virksomheder man tilser. Personen bliver ligesom ”nøglen” til stemningen på stedet. Og selv bliver man ikke en anonym person, der bare går rundt.

Positiv dialog og kommunikation er nøgleordene! 
Kunderne er ofte meget følsomme omkring, at det skal være den samme, der kommer hver gang. Ved ferier m.v. er det bedst at informere i forvejen, hvis man ved, at der kommer en anden servicegartner næste gang. Og ved samme lejlighed kan det så være, at man får at vide at virksomheden for resten er låst og lukket i nogle bestemte uger pga ferie, hvilket man så kan forholde sig til efterfølgende.
 
Ved hjemkøb og etablering af nye planter er det vigtigt at informere kunden om, at hvis der evt. er bladfald og planten ser lidt ”hænget” ud skyldes det at den er ved at vænne sig til klimaet. På samme vis, når man laver beskæring; information om hvorfor og at planten vil blive pænere igen er vigtig.
 
Servicegartnerens personlige profil – som den er ønsket eller oplevet fra branchen:
Ansvarsfuld og selvstændig
Ordenssans (god til at organisere, god til at holde aftaler med sig selv – holde orden i bilen – være ”usynlig” på service)
Hjælpsom
Velsoigneret
Selvtillid – humoristisk sans
Åbenhed – høflighed – uden at være anmassende, ærlig
Serviceminded - kvalitetsbevidst
Gerne salgstalent
Kan klare stor ”formel” menneske-kontakt
Ikke konfliktsky
Kan tænke fremad
Har lyst til at udvide sin praktiske kunnen – idérig
Initiativrig
Troværdig og loyal
Kunne lytte til andre
Evne og vilje til samarbejde
En god hukommelse er en kæmpefordel. Det betyder meget at man kan følge op på sidste samtale man havde hos kunden.
En god viden om planter generelt giver ekstra bonus fordi mange personaler rundt omkring vil vide, hvordan man gør dette og hint ved sine planter derhjemme. 
Afhængig af virksomhedens organisering af medarbejderne har servicegartneren større eller mindre beføjelser til at lave nysalg eller mersalg.