Når du arbejder som servicegartner, hvilke dele af kroppen er mest udsat for skader på grund af nedslidning?
 • Fødder
 • Knæ
 • Hofte, Ryg
 • Ryg
 • Håndled, fingre
 • Albue, Knæ
 • Skuldre, Ryg
 • Hals, Hoved
 • Hoved
Kan træning af kroppen mindske risikoen for skade?
 • Ja
 • Nej
 • Tror det ikke
 • Ved ikke
Hvad skal jeg tænke på ved et løft?
 • Brug de hjælpemidler, som er tilgængelige
 • Hold tyngden ud fra kroppen
 • Det er bedre at arbejde med vandkander på 10 l end 5 l

Mål 

Du skal kunne udføre flytning og transport af varierende indendørsbeplantning, ud fra kendskab til planternes robusthed, samt kendskab til almindelige sikkerhedsforhold ved løfteteknik.

Indhold

Afsnittet anviser løfteteknik og gode råd til transport af materiel, kørsel og arbejdstøj. Desuden angives nogle få gode øvelser, der kan afhjælpe problemer med kroppen.

 

14. Ergonomi


Ergonomi handler om hvordan arbejdsstillinger, arbejdsbevægelser, fysiske belastninger og andre forhold påvirker vores muskler og led. Til og med hjertet, blodcirkulation og nervesystem påvirkes af den fysiske og psykiske belastning. Belastning af bevægeapparatet er den dominerende årsag til smerter eller ubehag i muskler og led. Det er anstrengende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, tung manuel håndtering, som fx tunge løft, bærende arbejde, skub-og træk arbejde og ensidig gentaget arbejde, der belaster den enkelte. For mange mennesker resulterer det i lange sygemeldinger eller at man havner udenfor arbejdsmarkedet.

Selvom arbejde med indendørs beplantning bestemt kan være slidsomt og tungt, er det alligevel et mere dynamisk arbejde end en masse andre jobs. Man bevæger sig, - går, bruger sin krop og det er meget bedre end at sidde stille.
HVIS så bare kroppen bruges rigtigt, kan du blive sund og stærk af at gå på arbejde. Alligevel skal du være opmærksom på at lave "modøvelser" i din fritid, ligesom en god kost og hvile har stor indflydelse her som i alle andre sammenhænge.

Tiltag som kan forebygge eller eliminere risikoen for sygdom og ulykker bør erkendes og respekteres så hurtigt som muligt.

Ergonomiske grundregler ved løft
Det er specielt i forbindelse med løft og gang med vandkander, at servicegartneren bliver belastet i det daglige. Her må du huske de 4 grundregler:

- Ved løft fra gulvet: Ned i knæ, lænden svajet også selvom det bare er at løfte vandkander eller at vande planterne. (De store muskler i hofteled og ben udnyttes)
- Husk byrden tæt til kroppen, aldrig vride – men dreje hele kroppen m.v. ved løft, flytning, placering og gang.
- Ved gang med vandkander: Fordel byrden ligeligt på begge arme (en vandkande i hver hånd). Pas på ikke at overstrække i albueleddene.
- Skuldrene skal være sænkede og brystet frem ved gang med tunge byrder.

Tænk over hvordan du kan skåne dig selv mest muligt (f.eks. ikke løfte fuld vandkande op i vindueshøjde)
Benyt hjælpemidler (trækvogne, seler, sækkevogne, m.v.) eller vær 2 - flere om de vanskelige opgaver.

Arbejdstøj
Arbejdstøjet skal være behageligt, d.v.s. svedabsorberende (ikke kunststof) og rummeligt, så man frit kan bukke sig og gå ned i knæ. Der må ikke være 'et bart stykke' mellem bukselinning og trøje, idet den afkøling, det kan give, gør at ryggen bliver sårbar der. Det kan være anledning til muskelstivhed, i værste fald discus prolaps. 
Fodtøjet skal være rummeligt (bredden skal kunne reguleres med snører e.l.) og skridsikkert, - gerne sikkerhedssko, særligt på de dage, hvor man skal håndtere tunge kummer m.v.
Hælkappen skal slutte ordentlig fast om hælen og sålen skal være bøjelig og elastisk.
 
Kørsel
    Visse dage kan indbefatte en del kørsel, hvor det også er vigtigt at indrette bilen efter din krop.
 
  Albueled og knæ er letbøjede, støtte i lænden evt. med pude.


Redskaber
Det udstyr og hjælpemidler du har med dig skal være i orden og velfungerende. Udover at det er irriterende at stå med noget der ikke virker, kan man komme til at gøre noget der belaster muskler og led ekstra meget.

Øvelser
De fleste rygproblemer skyldes infiltrationer, fordi vi spænder de samme steder hele tiden. Hvis du blot én gang om dagen laver 10 gentagelser af nedenstående øvelser kan du hjælpe sig selv rigtigt meget. Ud over det, er motion i sig selv godt, da man kan forebygge stivhed i leddene, hvis de jævnligt bevæges til yderstilling. Det kan være ved løb, gymnastik, cykling og svømning. Svømning er bedst. Der bliver flest muskler brugt på én gang.

Skulderrul:

Lænden svajet, brystet frem, sænkede skuldre. Bevæg skuldrene i pilens retning.


Katteøvelse:

Lad være med at svaje for meget. Husk at kigge ind mod dig selv og have hovedet nedad mellem armene.Lyskestræk og stræk af lårmuskel:

    Stillingen holdes i 20 -30 sekunder og gentages. 


Stræk af lægmuskel:
               Stillingen holdes i 20 -30 sekunder og gentages. 
Lændeøvelse:
  Lig med naturligt svaj. Skub derefter lænden i underlaget spænd mavemuskler og løft overkroppen. Det behøver ikke være så højt som vist på billedet.


Rygøvelse:
  Øvelsen laves bedst på et bord el. lign. så du bevæger dig nedefra til vandret i stedet for vandret og op, men bedre på gulvet end ingenting.