Brancheforeningen for Indendørsbeplantningsfirmaer (BIB) blev grundlagt 4. juni 1988


 Brancheforeningen for Indendørsbeplantningsfirmaer (BIB) er et fagligt forum for firmaer, der beskæftiger sig professionelt med Indendørsbeplantninger.

BIB er desuden en arbejdsgiverforening med egen overenskomst, hvor medlemmerne kan hente juridisk rådgivning om løn og ansættelsesforhold m.v. Arbejdsgiverdelen er ikke obligatorisk.

Et medlemskab er kundens sikkerhed for, at virksomheden kan etablere og vedligeholde Indendørsbeplantninger. Da BIB stiller høje krav til medlemmernes faglige kunnen, vil et medlemskab, som blandt andet kommer til udtryk i foreningens logo, være sikkerhed for, at virksomheden er professionel og udfører fagligt korrekt arbejde. På BIBs hjemmeside, www.bib-info.dk, kan man finde de firmaer, der er medlem af brancheforeningen.

BIB’s Kvalitetsnormer
I 2009 udgav BIB Normer og standarder for indendørsbeplantning - en branchenorm, som medlemmer af BIB er forpligtiget til at følge og leve optil. Normerne kan ses på www.bib-info.dk. I Normerne er det beskrevet, hvordan planterne skal måles, beskrives og hvilke krav til kvalitet og sundhed de skal leve op til.

Plantegaranti
For planter leveret og serviceret af medlemmer af Brancheforeningen for Indendørs Beplantningsfirmaer ydes en BIB-plantegaranti: Hvis planten dør, mister sin dekorative værdi eller angribes af en plantesygdom, som ikke kan bekæmpes ombyttes planten til en anden plante af tilsvarende værdi.
Garantien sikrer med andre ord kunden, at der altid er friske grønne planter, og at der ikke påløber uforudsete udgifter til anskaffelse af nye planter til erstatning for evt. udgåede planter.